JAK TO FUNGUJE

ActiMaris® v sobě spojuje několik fukcí dohromady, které výrazně urychlují hojení ran:

1. Čistí, šetrně a účinně dezinfikuje
2. Výrazně snižuje zánět
3. Snižuje otok, bolest a případný zápach rány
4. Podporuje oxygenaci buněk a tvorbu nové tkáně

ActiMaris® obsahuje poze přírodní účinné látky, které  se podílí na jeho vynikajících účincích pro hojení ran

• Aktivní singletový kyslík 1O2
• Mořská sůl s 80 minerály
• Ionizovaná zásaditá voda (pH 8,5 – 9,8)

Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány se singletový kyslík ihned uvolňuje a ničí membrány virů, bakterií a plísní. Poté přechází do buňky a předává ji energii, kyslík a minerály a aktivuje procesy regenerace a oxygenace.

Díky svému 100% přírodnímu složení lze ActiMaris® použít na hojení ran jak na kůži, tak i na sliznici.

Aktivní singletový kyslík 1O2

Kyslík hraje jednu z nejdůležitějších rolí při hojení ran! Rychlost hojení ran je tedy závislá na dodávce kyslíku. Ischemické rány se hojí špatně a dlouho a je zde navíc mnohem větší pravděpodobnost vzniku infekce. Většina ran ve skutečnosti trpí sníženým přísunem kyslíku. To má za následek také menší přísun potřebné energie, která je důležitá pro tvorbu nové tkáně. Při nedostatku kyslíku a energie se proces hojení výrazně prodlužuje. Klasický příkladem nedostatečného přísunu kyslíku jsou zejména špatně se hojící chronické rány, jako jsou vředy, infekční rány, píštěle a dekubity.

Singletový kyslík – šetrně a účinně čistí a dezinfikuje rány

Singletový kyslík 1O2 je jedním z nejúčinnějších baktericidních a virocidních činidel, které hraje významnou roli v mnoha přírodních chemických a biologických procesech (Lang et al. 2006).

Singletový kyslík je jedna z forem vysoce aktivního kyslíku, která se vyznačuje velkým množstvím energie. Jde o molekulu kyslíku v elektronicky excitovaném stavu. Je méně stabilní než běžný kyslík (O2) a tím pádem rychle reaguje s dalšími molekulami. Při kontaktu s kůží, sliznicí nebo spodinou rány okamžitě spouští reakci tím, že na sebe váže elektrony z membrán bakterií, virů a plísní. Tím ničí jejich strukturu celých mikroorganismů. Působí tak jako vysoce účinné, přírodní a šetrné antimikrobiální činidlo. Proti singletovému kyslíku nemají bakterie a viry účinnou obranu.

Singletový kyslík vzniká také v řadě běžných reakcí v lidském organismu jako součást obranného mechanismu proti mikroorganismům. Oxiduje (spaluje, ničí) nežádoucí mikroorganismy a efektivně tak dekontaminuje tělo.

Velkou výhodou singletového kyslíku je dále fakt, že bakterie či jiné mikroorganismy nevykazují rezistenci vůči 1O2 (oproti např. antibiotikům) a jsou touto formou kyslíku účinně a zcela inaktivovány. Aplikace singletového kyslíku při hojení ran a zánětů tak může být opakovaná a dlouhodobá bez ztráty účinku.

Vysoká dezinfekční účinnost aktivního kyslíku byla také prokázána významnými státními institucemi, např. americkou FDA (Food and Drug Administration) i nezávislými laboratořemi. Mezi ně patří i světově uznávaná certifikační laboratoř švýcarské společnosti SGS (Société Générale de Surveillance).

Díky velmi rychlému nástupu dezinfekčního účinku singletového kyslíku (30 s – 1 min) je ActiMaris® zvláště vhodný pro čištění ran, kůže a sliznic.

Ionizovaná mořská voda

Když moře léčí
Již staří Egypťané používali mořskou slanou vodu k léčení ran. Teprve ve dvacátém století vědci zjistili, jak konkrétně sůl lidské kůži a hojení ran pomáhá. Objevili totiž podstatu jejího antibakteriálního a protizánětlivého působení.

Zázračná síla soli
U otevřených ran sůl dané místo vyčistí a urychlí hojení. Je tomu tak proto, že podporuje pohyb buněk, které se tohoto procesu účastní. Navíc brání množení bakterií. Díky tomu snižuje riziko rozvoje infekce, která by mohla hojení nepříjemně zkomplikovat.

Ionizovaná Mořská voda – dodává potřebné minerály, čistí a snižuje otok

ActiMaris® je roztok ionizované vody a mořské soli. Ionizovaná voda má hlubší účinek, protože její shluky jejích molekul menší než u normální vody. Mohou tak proniknout hlouběji do tkáně.

Tak jako je pH moře zásadité (8,2), tak i ActiMaris® má pH zásadité (8,5 - 9,8). V zásaditém pH se rychleji tvoří nová tkáň a buňky rychleji regenerují. 

Ionizované zásadité vodě se také pro své blahodárné účinky na lidský organismus říká živá voda.

Elektrická vodivost – nutný předpoklad rychlého procesu hojení ran

Bylo zjištěno, že u ran i běžných menších poranění je narušena také jejich povrchová elektrická vodivost, což se nepříznivě projevuje na rychlosti a kvalitě hojení. Elektrická vodivost je nutná pro opravu buňky v tkáni. Čím nižší je elektrická vodivost, tím hůře a déle se tkáň hojí a naopak.

Při srovnání elektrické vodivosti některých běžně používaných přípravků a ActiMaris® GEL na hojení ran a ActiMaris® Forte roztok bylo zjištěno, že oba přípravky ActiMaris® vykazovaly výrazně vyšší vodivost než další porovnávané přípravkyna hojení ran. Z toho lze odvodit, že ActiMaris® slouží také jako propojovací pojivo mezi zdravou tkání a kůží a ránou. Tím je zajištěna optimální podpora obnovy elektrické vodivosti rány a jejího zdárného procesu hojení.

Produkty ActiMaris®

Jak aplikovat ActiMaris®